Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Wsparcie Biznesu

Co piąty konsument w Europie płaci faktury po terminie, a 3% nie płaci wcale. W Polsce, w ponad połowie przypadków, powodem opóźnienia jest po prostu zapominanie o terminie płatności
Pokolenie Y to młodzi, ambitni, ale także roszczeniowi w stosunku do pracodawcy i nie przywiązujący się do firmy, ludzie, którzy bez wahania zmieniają pracę w chwili pojawienia się lepszej propozycji
Banki obsługują już blisko 2 miliony klientów „mobile only”. W żargonie bankowym terminem tym określa się osoby, które z bankowości elektronicznej korzystają wyłącznie na urządzeniach mobilnych.
W III kwartale zatory płatnicze najmniej dotknęły przedsiębiorstwa przemysłowe, najgorszą sytuację pod tym względem miały firmy budowlane.
2 na 5 Polaków ma doświadczenia związane z zadłużeniami. Jak rysuje się sylwetka Polaka dłużnika?
Przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw i zwiększy konkurencyjność na rynku.
61 proc. przedstawicieli sektora MŚP potwierdza, że konkurencją dla ich organizacji są zagraniczne przedsiębiorstwa.
Score Hunter to nazwa platformy edukacyjnej przygotowanej przez BIK. Ma za zadanie zwrócić uwagę na kwestie istotne z punktu widzenia kredytobiorcy.
Unijna dyrektywa o usługach płatniczych PSD2 zaostrza wymogi zdalnego dostępu do rachunków oraz elektronicznego zlecania transakcji. Mimo jej przyjęcia kwestia tego, jak surowe będą te wymogi, wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Może dlatego, że przesądzi to, czy i kto na PSD2 skorzysta.
Książka stanowi doskonałe kompendium wiedzy z arcyważnego dla każdego menedżera obszaru strategii. A co szczególnie cenne, inspiruje czytelnika do zadania sobie pytań fundamentalnych dla strategii każdej organizacji.

Strony