Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Puls Parkietu - rynek akcji

Opracowanie z dnia - 21.07.2017 Informacje dnia MF Budżet centralny zanotował po VI’17 nadwyżkę w wysokości 5,9 mld PLN. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na pozytywny wynik jest przekazanie przez NBP do budżetu należnej części zysku z roku 2016 (8,7 mld PLN), a także wyższe wpływy z VAT r/r (+28% narastająco od początku roku, +17,6 mld PLN)...
Opracowanie z dnia - 20.07.2017 Informacje dnia GUS Produkcja przemysłowa w VI’17 wzrosła o 4,5% r/r oraz o 2,7% m/m, wyrównana sezonowo: +6,7% r/r oraz +0,7% m/m. Ceny produkcji sprzedanej wzrosły o 1,8% r/r oraz spadły o 0,4% m/m. Produkcja budowlana wzrosła o 11,6% r/r oraz 16,7% m/m. Ceny produkcji budowlanej wzrosły o 0,2% r/r oraz spadły o 0...
Opracowanie z dnia - 19.07.2017 Informacje dnia ENERGA Szacunki Spółki za 2Q’17 mówią o osiągnięciu EBITDA na poziomie 535 mln PLN (vs 445 mln PLN w 2Q’16). W tej kwocie 47 mln PLN to rozpoznanie zysku z okazyjnego nabycia akcji Polimex Mostostal. EBITDA segmentu dystrybucji wyniosła 400 mln PLN. Produkcja energii w 1H’17 wyniosła 2.062 GWh,...
Opracowanie z dnia - 18.07.2017 Informacje dnia GETBACK Na otwarciu pierwszego dnia notowań akcje Spółki wzrosły o 2,05%, do 18,88 PLN, w dalszej części sesji cena powróciła w okolice ceny odniesienia (18,5 PLN), zmienność pozostała niska. Debiut został zakończony wzrostem kursu o 0,32% wobec ceny odniesienia (do 18,56 PLN). W ramach IPO...
Opracowanie z dnia - 17.07.2017 Informacje dnia GETIN NOBLE BANK Grupa chce pozyskać 500 mln PLN z emisji obligacji zabezpieczonych m.in. na wierzytelnościach z kredytów samochodowych. Getin Noble Bank sprzedał wierzytelności na rzecz GNB Auto Plan 2017 (SPV), która to ma wyemitować obligacje o wartości 500 mln PLN (oprocentowanie: WIBOR 3M+ 1,2 p...
Opracowanie z dnia - 14.07.2017 Informacje dnia PLAY Cena sprzedaży akcji Play została ustalona na 36 PLN za akcję, co czyni całą ofertę wartą 4,4 mld PLN. Przy obecnej cenie, wartość zapisów ze strony inwestorów instytucjonalnych wynosiła dwukrotność dostępnych dla nich akcji. Pierwszy dzień notowań planowany jest na 27 VII 2017. POLSKA S&P...
Inflacja bazowa w VI’17 wyniosła 0,8% r/r (zgodnie z konsensusem)
Opracowanie z dnia - 12.07.2017 Informacje dnia BOŚ Bank planuje przeprowadzić emisję obligacji podporządkowanych na sumę do 100 mln PLN, termin wykupu: 7 lat. Obligacje posiadałyby opcję call z możliwością wykonania po 5 latach od daty emisji. Okres odsetkowy wyniesie 6 miesięcy, emisja ma odbyć się w dwóch seriach. GUS Inflacja w VI’17 wyniosła...
Projekcje NBP: wzrost PKB w 2017 ma wynieść 4,0%, inflacja z kolei: 1,9%.
Opracowanie z dnia - 10.07.2017 Informacje dnia POLSKA, FITCH Agencja Fitch utrzymała dotychczasowy rating Polski na poziomie „A-” z perspektywą stabilną. Oczekiwany jest wzrosty PKB w 2017 o 3,3%, a dla lat 2018-2019: 3,2% rocznie. Na korzyść działa wzrost dochodów gospodarstw domowych (spadające bezrobocie, wzrost transferów z budżetu), a także...

Strony