Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Głos Izb Gospodarczych

W dniu 22 lipca wejdą w życie przepisy ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, która w sposób kompleksowy ureguluje całość rynku kredytów hipotecznych
W dniu 17 lipca br. KZBS po konsultacjach z przedstawicielami sektora bankowości spółdzielczej przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego uwagi do projektu Rekomendacji
W dniach 29-30 czerwca br. odbyło się spotkanie Grupy ds. Digitalizacji Banków Spółdzielczych, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB). W dniach 29-30 czerwca br. odbyło się spotkanie Grupy ds. Digitalizacji Banków Spółdzielczych, zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Banków Spółdzielczych (EACB).
Odbyło się dziewiętnaste plenarne posiedzenie Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Grzegorz Flanz w Prezydium
ZBP przypomina, że środowisko bankowe domaga się zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składek płaconych przez banki na BFG w części jaka została przeznaczona na wypłatę depozytów klientów SKOK i wsparcia restrukturyzacji SKOK. ZBP przypomina, że środowisko bankowe domaga się zaliczenia kosztów uzyskania przychodów składek płaconych przez banki na BFG w części jaka została przeznaczona na wypłatę depozytów klientów SKOK i wsparcia restrukturyzacji SKOK.
Tematem przewodnim aktualnego numeru jest „Bezpieczny wzrost kredytowy w bankach spółdzielczych”.
Blisko połowa średnich firm i ponad jedna trzecia mikro i małych przedsiębiorstw korzysta z kredytów bankowych – wynika z badania „Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o usługach finansowych”.
ZBP i KZBS wspólnie zapraszają banki spółdzielcze do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie "Badanie kadr banków spółdzielczych"
16 czerwca br. w Barcelonie odbyło się 30. wyjazdowe posiedzenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB).
Związek Banków Polskich prowadzi liczne działania mające na celu poprawę jakości usług finansowych

Strony