Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Głos Izb Gospodarczych

Moje stanowisko jest takie, że zatrzymać odpływ udziałowców może jedynie odpowiedzialna i rozważna polityka dywidendowa – stwierdził przewodniczący KNF.
W dniu 19 września br. odbyło się wspólne posiedzenie Rady oraz Zarządu KZBS, z udziałem gościa honorowego Hervé Guidera - Dyrektora Generalnego Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych (EACB)
Podpisano porozumienie o współpracy w zakresie edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa pomiędzy sektorem finansowym a samorządem lokalnym.
Rada podjęła uchwałę w sprawie przygotowania wystąpienia do właściwego ministra o włączenie SRKB do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Do tej pory ze środków zgromadzonych w BFG sektor bankowy przeznaczył na ten cel ponad 4,2 mld złotych.
Zmiany w systemie poręczeniowo-gwarancyjnym, reforma systemu podatkowego dla biznesu, nowe unijne instrumenty finansowe dla klientów banków, wsparcie dla firm rodzinnych oraz najnowsze raporty o stanie rynku były przedmiotem obrad Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorstw.
Banki komercyjne łączą siły z BGK i KUKE, aby wspólnie wspierać ekspansję zagraniczną polskich firm Po sprawnym uruchomieniu wypłat z tytułu „Programu 500+” dla polskich rodzin, banki łączą siły, aby wspierać kolejną ważną inicjatywę z perspetywy odpowiedzialnego rozwoju: ekspansję zagraniczną rodzimych firm. Z inicjatywy Związku Banków Polskich...
Obradowała Rada Związku Zebrani wysłuchali informacji o bieżących działaniach Zarządu ZBP w okresie od czerwca do września bieżącego roku. Dyskutowano o wydarzeniach z udziałem członków Zarządu Związku przyjętych stanowiskach oraz podjętych interwencjach. Ponadto zebrani zapoznani zostali z aktywnościami ZBP w obszarze legislacyjno-prawnych i...
KZBS wystąpił do podmiotów tworzących Komitet Stabilności Finansowej z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmiejszenia rozbudowanej sprawozdawczości, którą musza wypełniać banki spółdzielcze.
Rusza kampania społeczna Warto Bezgotówkowo Obrót bezgotówkowy przynosi wymierne korzyści konsumentom, przedsiębiorcom, administracji publicznej i całej gospodarce. Obsługa rozliczeń bezgotówkowych zajmuje ponad dwukrotnie mniej czasu niż gotówkowych. Aby promować płatności przelewem, telefonem i kartą, 12 września zainaugurowano kampanię...

Strony