Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Aktualności

Ponad 250 mln dzieci, czyli co dziewiąte dziecko na świecie żyje na obszarach ogarniętych wojną, alarmuje UNICEF w związku z przypadającym 21 września - Międzynarodowym Dniem Pokoju .
Nestlé ogłosiło, że do 2030 roku pomoże 10 milionom młodych osób z całego świata w wykorzystaniu możliwości ekonomicznych.
Województwo dolnośląskie udostępni przedsiębiorcom z sektora MŚP pożyczki oferowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Wypłaty środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” dokonywane będą za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. z siedzibą w Warszawie
Czterech na pięciu interesantów, by skorzystać z usług administracji publicznej, musi udać się do urzędu osobiście.
Będziemy konsekwentnie przywracać poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom Polski lokalnej - podkreślił szef MSWiA Mariusz Błaszczak, który w środę w podpoznańskiej Rokietnicy otworzył posterunek policji.
Poszerzenie autonomii uczelni, ich podział na akademickie i zawodowe, możliwość organizowania egzaminów wstępnych, nowy model kształcenia doktorantów - to niektóre z założeń ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.
W I połowie 2017 roku rozpatrzył pozytywnie ponad 26 tys. wniosków.
Polacy coraz chętniej podróżują po kraju. Wybierają rodzime kurorty na wypoczynek w wakacje i ferie, ale zwiedzają kraj także podczas zwykłych weekendów poza sezonem.
Zrównoważony transport to łatwiejsze, bezpieczniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska podróże – podkreśla Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa.

Strony