Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Analizy, raporty, projekty ustaw

Dorośli Polacy kształtują swoje podejście do finansów w przypadku choroby zgodnie z zasadą „jakoś to będzie”.
Prezentujemy opracowany przez NBP "Raport o sytuacji na rynkach nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2016"
Prezentujemy 20. edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Raport prezentuje obraz sektora przedsiębiorstw w Polsce w oparciu o przekrojowe dane statystyczne oraz wyniki badań własnych PARP.
Gospodarka oparta na wiedzy nie istnieje bez nowatorskich przedsięwzięć, czyli startupów.
Ilu Polaków posiada kredyt, jaka jest średnia wartość zaciągniętego kredytu na zakup mieszkania, jak często korzystamy z kart kredytowych
Historia upadku hiszpańskiej grupy Banco Popular jest pouczająca, bowiem splatają się w niej próby nieudanej „ucieczki do przodu” oraz ekspansji budowanej na słabych fundamentach kapitałowych, rozpaczliwego poszukiwania kapitału w kieszeniach oszukanych klientów, a w końcu także fałszowania ksiąg i sprawozdań finansowych.
Temat rynku mieszkaniowego w Polsce jest ostatnio niezwykle popularny. Wynika to m.in. z najwyższej w historii liczby oddawanych mieszkań oraz obaw, kiedy dobra koniunktura będzie miała swój kres. Obserwatorów interesuje również jaki wpływ na rynek będzie miało potencjalne spowolnienie w branży.
Problem nierzetelności płatniczej wśród firm pozostaje powszechnym zjawiskiem.
O 11,65% spadło zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych spłacanych we frankach.
W czerwcu 2017 r., w ujęciu liczbowym w porównaniu do roku poprzedniego udzielono więcej kredytów mieszkaniowych i przyznano więcej limitów kredytowych w kontach osobistych.

Strony