Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Komunikat z posiedzenia KNF z dniu 18 lipca 2017 r.
Status prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że zakończył się trzeci oraz czwarty cykl spotkań 6 podgrup roboczych wyodrębnionych w ramach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce. S...
Komunikat UKNF w sprawie ubezpieczeń NNW dzieci i młodzieży szkolnej
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy KNF a Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie
Komunikat UKNF w sprawie wpływu przepisów o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania na sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych
Dwa banki chętne do restrukturyzacji bieszczadzkiej SKOK
Informacja o naborze do wykonania testów zastosowania Jednolitego Elektronicznego Formatu Sprawozdawczego (ESEF)
Komisja Nadzoru Finansowego z zaniepokojeniem przyjęła informację o niepowodzeniu sprzedaży akcji Raiffeisen Bank Polska S.A. w ramach pierwszej oferty publicznej
Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że zakończył się trzeci oraz czwarty cykl spotkań 6 podgrup roboczych wyodrębnionych w ramach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce.
Komunikat z 362. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego

Strony