Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Rekomendacje i informacje KNF

Monetary Authority of Singapore (MAS) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podpisały porozumienie o współpracy w obszarze FinTech.
Komunikat w sprawie zezwoleń na stosowanie przez banki własnych modeli wyceny opcji do obliczania współczynników delta w przypadku opcji zabezpieczanych back-to-back
Dane miesięczne dotyczące sektora bankowego
Komunikat z 374. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 listopada 2017 r.
Komunikat Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczący oferowania transakcji FX Forward
Komunikat w sprawie nowych wymogów oznaczania niektórych uczestników rynku kapitałowego
Oświadczenie KNF dot. artykułu „Słaby nadzór nad funduszami inwestycyjnymi może Polaków dużo kosztować".
KNF - informacja o sytuacji banków, SKOK-ów i zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2017 r.
Komunikat z 373. posiedzenia KNF w dniu 24.10.2017 r. oraz komunikat KNF w sprawie rekomendacji podwyższenia wartości nominalnej obligacji podporządkowanej do kwoty co najmniej 400 000 zł.
Komunikat UKNF dotyczący korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej.

Strony