Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Moda na fintechy

W ciągu ostatnich dwóch lat dwukrotnie wzrosła liczba osób stosujących produkty firm technologicznych. Klienci najczęściej korzystają z mobilnych transferów pieniężnych i szybkich płatności oraz ubezpieczeń i oferty inwestycyjnej. Po usługi fintech sięga coraz więcej starszych osób. - pisze w Obserwatorze Finansowym  Mirosław Ciesielski.
 
 
Firma konsultingowa EY opublikowała wyniki corocznego badania konsumentów dotyczącego korzystania z produktów firm fintech. Za użytkownika usług fintech uznano osobę, która w ostatnim półroczu sięgnęła po takie produkty przynajmniej trzykrotnie. Badaniami objęto ponad 22 tys. konsumentów aktywnych cyfrowo (czyli korzystających z internetu) z 20 krajów. Okazuje się, że 33 proc. z nich można uznać za konsumentów fintech, co oznacza prawie dwukrotny wzrost w ciągu dwóch lat. Wyłania się też wyraźna klasa superużytkowników – 13 proc. badanej populacji używa regularnie pięciu produktów typu fintech, a 3 proc. więcej niż dziesięciu.