Internetowy Serwis Bankowości Spółdzielczej

Alarm dla firm informatycznych

Sejm jest o włos od zniesienia mechanizmu ochrony autorskiej twórców aplikacji. Na razie tych, którzy informatyzowali sądy, prokuratury i komorników - pisze Puls Biznesu. Nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych zawiera jeden szczegół, bardzo groźny, który umknął opinii w ferworze dyskusji, kłótni i awantur. 
To zapis, który  daje "ministrowi sprawiedliwości, którym obecnie jest Zbigniew Ziobro, prawo do przenoszenia na skarb państwa autorskich praw majątkowych do systemów informatycznych wykorzystywanych przez sądy, prokuratury i komorników."
 
Może to zmienić Senat  Jeśli tego nie uczyni a prezydent podpisze, to minister sprawiedliwości będzie mógł wywłaszczyć dowolną firmę informatyczną, która sprzedała swoje oprogramowanie do sądów czy prokuratur. Zarówno niewielką, polską, jak też koncerny, jak niemiecki SAP czy amerykański Microsoft, którego system operacyjny pracuje praktycznie na każdym komputerze biurowym - ostrzega Puls Biznesu.